Κατηγορία: Ερωτηματολόγια Υποψηφίων Για Τη Γερουσία Της Πολιτείας Του Ιλινόις 2020

Οι κορυφαίες προτεραιότητές της περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, τις μεταρρυθμίσεις δεοντολογίας και την κατάργηση του νόμου περί αναπαραγωγικής υγείας.

Οι κορυφαίες προτεραιότητές του περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση της εγκληματικότητας και ανάπτυξη θέσεων εργασίας.

Οι κορυφαίες του προτεραιότητες περιλαμβάνουν περισσότερα ναυλωμένα σχολεία και οικονομική ανάπτυξη.Οι κορυφαίες προτεραιότητές του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τις υποδομές και το περιβάλλον.

Οι κορυφαίες της προτεραιότητες περιλαμβάνουν περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες στη λεωφόρο Κικέρωνα, συντήρηση σιδηροδρομικών γεφυρών και ανακούφιση μικρών επιχειρήσεων.

Οι κορυφαίες της προτεραιότητες περιλαμβάνουν την υγειονομική περίθαλψη, τη μετανάστευση και τη δημόσια ασφάλεια.