Κατηγορία: Lawndale

Το πρόγραμμα READI Σικάγο προσπαθεί να βγάλει τους κατοίκους υψηλού κινδύνου Lawndale εκτός κινδύνου με θεραπεία και επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά η απειλή της βίας εξακολουθεί να είναι μεγάλη στις ζωές των συμμετεχόντων.