Κατηγορία: Wicker Park

Μια άλλη μικρή επιχείρηση, το Volumes Bookcafe, κλείνει μετά από ένα μεγάλο πλήγμα από την πανδημία. Η τελευταία μέρα της βιτρίνας είναι το Σάββατο, αν και οι πωλήσεις στο διαδίκτυο θα συνεχιστούν.

«Μας είπαν ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι πόροι ήταν πολύ αραιοί», λέει ο ιδιοκτήτης του Point Jun Lin. «Αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι κάποιος πέθανε».